โน้ตเพลงที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ต้องใช้ Adobe Reader เพื่อใช้อ่านเอกสาร

ดาวน์โหลด
Adobe Reader

โน้ตเพลงไทย
จะเข้
- แขกบรเทศ (เถา)
  - ลาวเสี่ยงเทียน (สองชั้น)
  - ลาวดวงเดือน
ซออู้
- แขกบรเทศ (เถา)
ซอด้วง
- แขกบรเทศ (เถา)
ขิม